Sambor del 1

Sambor

Vilka räknas som sambor?

Det finns både objektiva och subjektiva element som båda ska vara uppfyllda för att ett par ska räknas som sambor.
Objektiva element
 1. Det ska först och främst röra sig om två personer som bor tillsammans.
 2. Paret ska bo stadigvarande – det ska inte vara för kortvarigt utan en viss tid krävs
 3. Det ska innebära ett parförhållande – två kompisar som delar lägenhet innebär inte att de är sambor. Normalt sett ska det även vara fråga om en sexuell gemenskap. Detta kan dock bero på andra omständigheter som till exempel parets ålder.
 4. Det ska också finnas ett gemensamt hushåll – alltså ett hushåll där samborna samarbetar om olika vardagliga göromål. Det ska finnas en hushållsgemenskap
 5. Paret ska ha gemensam folkbokföringsadress
Subjektiva element
 1. Paret ska ha en vilja att sammanleva varaktigt
 2. Paret ska också vilja vara sambor

Samboskapet upphör

 1. Om en eller båda ingår äktenskap
 2. Om samborna flyttar isär
 3. Om en av samborna avlider
 4. Om en sambo ansöker om bodelningsförrättare
 5. Om en sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden
 6. Om en sambo väcker talan om rätten om övertagande av bostad
 7. Det måste också finnas en vilja att separera. Om till exempel ena sambon måste flytta till en vårdinrättning är samborna fortfarande sambor eftersom det inte fanns någon vilja att separera