Sambor del 3

Sambor del 3

Dödsfall

Vid den ena sambons bortgång ärver den avlidnes arvingar enligt lag. Detta innebär att det är den avlidnes barn i första hand som ärver men även föräldrar eller syskon kan ärva den avlidne. Sambor ärver med andra ord inte varandra.

Ibland kan en skyddsregel som kallas lilla basbeloppsregeln vara tillämplig. Regeln innebär att den efterlevande sambon skall erhålla minst två prisbasbelopp. I år motsvarar det 89 000 kr som den efterlevande sambon ska ha ur kvarlåtenskapen. Detta är dock inte särskilt mycket om man äger en bostadsrätt eller fastighet. Det kan därför vara bra att skriva testamente för att säkerställa att den efterlevande sambon kan bo kvar.

Även om sambor inte har rätt till arv efter den avlidne sambon finns vanligtvis en bodelningsrätt. Se tidigare inlägg.

Något annat som är bra att tänka på är livförsäkringar med förmånstagarförordnande. Dessa försäkringar innebär att en summa pengar betalas ut till förmånstagaren utan att pengarna tillhör kvarlåtenskapen. En livförsäkring med förmånstagarförordnande kan göra stor skillnad för den efterlevande.