Asylrätt

Asylsökande

Om du ansöker om uppehållstillstånd i Sverige med anledning av asyl får du vanligtvis ett offentligt biträde. Det är Migrationsverket som utser ett offentligt biträde, du får dock möjlighet att önska ett visst biträde.

Advokat Michael Jacobs har mångårig erfarenhet av asylrätt och åtar sig förordnanden som offentligt biträde.