Arv

Att hantera ett dödsbo och frågor om arv kan vara komplicerat. Det är för många personer en helt ny situation. Arvingarna tvingas hantera ett dödsbo samtidigt som de har sorg att hantera. Nedan finns kortfattad information av vad som krävs enligt lag för att hantera ett dödsbo. Det finns inget som hindrar att arvingarna tar hand om alla delar själva men det är förstås bra att ta hjälp. Det finns mycket som kan gå fel om man inte har tillräckliga kunskaper. Dödsbodelägare bör därför ta hjälp av en advokat.

Bouppteckning

Enligt lag ska en bouppteckning upprättas efter ett dödsfall. En bouppteckning är ett dokument där den avlidens tillgångar och skulder nedtecknas samt vilka som är arvingar. Bouppteckningen visar också vad som sedermera ska fördelas som arv.

Bouppteckningen upprättas vid en bouppteckningsförrättning dit arvingarna ska kallas enligt lag. Arvingarna är dock inte skyldiga att närvara men de ska enligt lag ha möjlighet att närvara. Bouppteckningsförrättning ska ske senast tre månader efter dödsfallet och ska sedan ha inkommit till Skatteverket senast en månad efter bouppteckningsförrättningen. Skatteverket registrerar sedan bouppteckningen. När bouppteckningen kommit tillbaka från Skatteverket är det dags för arvskifte.

Förvaltning av dödsbon

Arvingarna förvaltar dödsboet gemensamt. Detta innebär att arvingar bestämmer över hur dödsboet ska hanteras och att arvingarna måste därför vara överens om alla åtgärder som ska utföras.  

Arvskifte

I de fall där det finns fler än en dödsbodelägare måste ett arvskifte upprättas. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna hur dödsboet ska fördelas. Det kan ta olika lång tid att upprätta ett arvskifte eftersom olika dödsbon är olika komplicerade. Ska fastigheter försäljas och reavinstskatt hanteras kan det ta tid att färdigställa ett arvskifte. Syftet med arvskifte är att avsluta dödsboet och fördela arvet mellan arvingarna.

Om det inte går att komma överens

För att upprätta ett arvskifte måste samtliga dödsbodelägare vara överens. Ibland kan det vara svårt att komma överens. I sådana fall finns möjligheten att ansöka om boutredningsman vid tingsrätten. Att ansöka om boutredningsman behöver inte alla arvingar vara överens om utan det räcker att en arvinge bestämmer sig för att ansöka om hjälp. En boutredningsman tar över förvaltningen av dödsboet och har möjligheten att tvångsskifta dödsboet. Boutredningsmannen bestämmer sedan hur tillgångarna ska fördelas.

Har du frågor om hur dödsbon hanteras eller känner att du behöver hjälp är du varmt välkommen att kontakta mig.

Frågor om testamente läs mer på den här sidan.

%d bloggare gillar detta: