Arv

Att hantera ett dödsbo kan vara komplicerat. Det är många gånger en helt ny situation arvingarna tvingas in i samtidigt som de har sorg att hantera. Nedan finns kortfattad information av vad som krävs enligt lag för att hantera ett dödsbo. Det finns inget som hindrar att arvingarna tar hand om alla delar själva men det är förstås bra att ta hjälp.

Bouppteckning

Enligt lag ska en bouppteckning upprättas efter ett dödsfall. En bouppteckning är ett dokument där den avlidens tillgångar och skulder nedtecknas samt vilka som är arvingar.

Bouppteckningen upprättas vid en bouppteckningsförrättning dit arvingarna ska kallas enligt lag. Arvingarna är dock inte skyldiga att närvara men de ska enligt lag ha möjlighet att närvara. Bouppteckningsförrättning ska ske senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan ha inkommit till Skatteverket senast en månad efter bouppteckningsförrättningen. Skatteverket registrerar sedan bouppteckningen. Efter att bouppteckningen kommit tillbaka från Skatteverket är det dags för arvskifte.

Förvaltning av dödsbon

Dödsboet förvaltas av arvingarna gemensamt. Detta innebär att alla arvingar bestämmer över hur dödsboet ska hanteras. Arvingarna måste därför vara överens om alla åtgärder som ska utföras.  

Arvskifte

För det fall det finns fler än en dödsbodelägare måste ett arvskifte upprättas. Arvskiftet är ett avtal mellan dödsbodelägarna hur dödsboet ska fördelas. Det kan ta olika lång tid att upprätta ett arvskifte. Olika dödsbon är olika komplicerade. Ska fastigheter försäljas och reavinstskatt hanteras kan det ta tid att färdigställa ett arvskifte. Syftet med arvskifte är att avsluta dödsboet och fördela arvet mellan arvingarna.

Om det inte går att komma överens

För att upprätta ett arvskifte måste samtliga dödsbodelägare vara överens. Ibland kan det vara svårt att komma överens. I sådana fall finns möjligheten att ansöka om boutredningsman vid tingsrätten. Att ansöka om boutredningsman behöver inte alla arvingar vara överens om utan det räcker att en arvinge bestämmer sig för att ansöka om hjälp. En boutredningsman tar över förvaltningen av dödsboet och har möjligheten att tvångsskifta dödsboet. Det innebär att boutredningsmannen bestämmer hur tillgångarna ska fördelas.

Har du frågor om hur dödsbon hanteras eller känner att du behöver hjälp är du varmt välkommen att kontakta mig.

%d bloggare gillar detta: