Ekonomisk familjerätt

Äktenskapsförord

Huvudregeln är att all egendom blir så kallat giftorättsgods vid ingående av äktenskap. Giftorättsgods innebär att egendomen ska bodelas vid äktenskapsskillnad. Genom ett äktenskapsförord finns möjligheten att bestämma att viss eller all egendom ska vara enskild egendom. Enskild egendom bodelas inte vid en eventuell äktenskapsskillnad.  Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna vilket innebär att makarna måste båda vara överens om vilken egendom som ska vara enskild. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Samboavtal

När två personer flyttar ihop och lever i ett äktenskapsliknande förhållande är de sambos. Detta innebär att samborna har vissa juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. För att reglera dessa rättigheter och skyldigheter kan det vara bra att upprätta ett samboavtal.

Gåva

Fastighet

Om du vill ge bort en fastighet i gåva krävs det ett gåvobrev enligt reglerna i Jordabalken. Det finns vissa formkrav som måste uppfyllas för att ett gåvobrev ska vara giltigt. I gåvobrevet har du möjlighet att ta upp eventuella omständigheter du vill ska gälla för din gåva. Till exempel kan du skriva att en gåva inte ska utgöra förskott på arv.

Andra gåvor

Även om det inte finns krav enligt lag att det måste finnas gåvobrev kan det vara bra att upprätta ett gåvobrev. Speciellt om gåvan rör ett större värde.

Arvsrättsliga aspekter

En gåva kan i vissa fall inverka på ett framtida arv. Det är vanligt med tvister rörande gåvor efter att gåvogivaren avlidit. För att minska risken att dina arvingar hamnar i tvist är det klokt att ta professionell hjälp om du vill ge bort en gåva.


%d bloggare gillar detta: