Brottmål

Advokat Michael Jacobs arbetar både som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt eller åtalad för brott kan du i vissa fall ha rätt till en försvarare. Har du blivit anhållen eller häktad får du möjligheten att begära en offentlig försvarare. Är du misstänkt för ett brott där det lindrigaste straffet är fängelse i sex månader kan du också få offentlig försvarare.

Därutöver kan man få offentlig försvarare

  1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,
  2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
  3. om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Det är tingsrätten som utser offentlig försvarare men du har möjlighet att ange om du vill att en viss advokat ska företräda dig.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för brott kan du i vissa fall få biträde av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde utses av tingsrätten men du kan begära en viss advokat som du önskar ska biträda dig.

Telefon: 0723 – 00 65 24

Epost: lmjadvokat@outlook.com

Postadress

Vasalidsvägen 16

792 32 Mora

Kontakt