Testamente

Att upprätta ett testamente är en god idé då det ger dig möjligheten att klart och tydligt påtala hur du vill att ditt arv ska fördelas. Din vilja är det centrala och ger dig möjligheten att bestämma hur du vill att dina tillgångar ska hanteras efter du gått bort. Testamente är också den enda möjligheten att omfördela arvet efter dig enligt svensk lagstiftning

För det fall det inte finns något testamente fördelas tillgångarna enligt lag. Det är endast genom ett testamente du kan förändra fördelningen av tillgångarna. Det finns många anledningar till att välja att fördela dina tillgångar genom ett testamentariskt förordnade. Du kanske vill ge någon en sista gåva eller du kan välja att fördela tillgångar för att du önskar att en viss tillgång ska tillfalla en viss person eller
möjligtvis någon organisation du vill stödja.

Enskild egendom

Det finns även möjlighet att tillse att det ens barn ärver ska vara så kallad enskild egendom. Enskild egendom innebär till exempel att det barnen ärver inte blir del i en eventuell bodelning mellan dina barn och deras make eller maka.

Om du önskar min hjälp

Om du önskar upprätta ett testamente bokar vi först in ett möte där vi går igenom din situation och varför du vill skriva ett testamente. Vi går också igenom hur lagstiftningen fungerar och hur den påverkar dig i din situation.  Du får också en rekommendation av mig hur du bör göra för att uppnå det mål du eftersträvar. Ibland kan mitt råd vara att inte upprätta testamente om jag anser att det är bäst i din situation. Jag kommer sedan att upprätta ett utkast som jag skickar till dig. Du får då möjlighet att i lugn och ro läsa och tänka igenom testamentet. Efter att vi båda är nöjda skriver jag ut ett original som sedan ska undertecknas enligt lagens formella krav. Lagen kräver strikta formkrav för att upprätta ett giltigt testamente. Det är därför viktigt att ta professionell hjälp.

%d bloggare gillar detta: