Sambo

Sambor

Vilka räknas som sambor?

Det finns både objektiva och subjektiva element som båda ska vara uppfyllda för att ett par ska räknas som sambor.
Objektiva element
 1. Det ska först och främst röra sig om två personer som bor tillsammans.
 2. Paret ska bo stadigvarande – det ska inte vara för kortvarigt utan en viss tid krävs
 3. Det ska innebära ett parförhållande – två kompisar som delar lägenhet innebär inte att de är sambor. Normalt sett ska det även vara fråga om en sexuell gemenskap. Detta kan dock bero på andra omständigheter som till exempel parets ålder.
 4. Det ska också finnas ett gemensamt hushåll – alltså ett hushåll där samborna samarbetar om olika vardagliga göromål. Det ska finnas en hushållsgemenskap
 5. Paret ska ha gemensam folkbokföringsadress
Subjektiva element
 1. Paret ska ha en vilja att sammanleva varaktigt
 2. Paret ska också vilja vara sambor

Samboskapet upphör

 1. Om en eller båda samborna ingår äktenskap
 2. Samborna flyttar isär
 3. En av samborna avlider
 4. Det måste också finnas en vilja att separera.

Samboegendom

Samboegendom är viss egendom inköpt under tiden paret är sambor. Den egendom paret ägde innan de blev sambor är inte samboegendom. Till exempel om en man flyttar in i en kvinnas lägenhet. Han tar med sig sin soffa som parterna sedan använder tillsammans. Soffan är då inte samboegendom. Om mannen istället flyttar in hos kvinnan och sedan köper en soffa till parets lägenhet så blir soffan samboegendom. Detta oavsett om paret köper den tillsammans eller om mannen köper den för sina egna pengar. Syftet med inköpet av soffan är att de ska använda den tillsammans.

Detsamma gäller om kvinnan äger en bostadsrättslägenhet innan mannen flyttar in. Lägenheten kan då inte bli samboegendom. Om kvinnan istället köper lägenheten när paret har blivit sambor är lägenheten att anse som samboegendom.

Den egendom som kan vara samboegendom är bostad och bohag. Detta utesluter till exempel fordon och fritidshus.  

Vad innebär då att egendom anses som samboegendom? Samboegendomen ska bodelas om den ena sambon begär det inom ett år efter att samborna separerade. Om den ena sambon avlidit ska den andra sambon begära bodelning senast under bouppteckningsförrättningen.

Dödsfall

Vid den ena sambons bortgång ärver den avlidnes arvingar enligt lag. Detta innebär att det är den avlidnes barn i första hand som ärver men även föräldrar eller syskon kan ärva den avlidne. Sambor ärver med andra ord inte varandra.

Ibland kan en skyddsregel som kallas lilla basbeloppsregeln vara tillämplig. Regeln innebär att den efterlevande sambon skall erhålla minst två prisbasbelopp. I år motsvarar det 89 000 kr som den efterlevande sambon ska ha ur kvarlåtenskapen. Detta är dock inte särskilt mycket om man äger en bostadsrätt eller fastighet. Det kan därför vara bra att skriva testamente för att säkerställa att den efterlevande sambon kan bo kvar.

Även om sambor inte har rätt till arv efter den avlidne sambon finns vanligtvis en bodelningsrätt.

Något annat som är bra att tänka på är livförsäkringar med förmånstagarförordnande. Dessa försäkringar innebär att en summa pengar betalas ut till förmånstagaren utan att pengarna tillhör kvarlåtenskapen. En livförsäkring med förmånstagarförordnande kan göra stor skillnad för den efterlevande.

Telefon: 0723 – 00 65 24

Epost: lmjadvokat@outlook.com

Postadress

Vasalidsvägen 16

792 32 Mora