Sambos del 2

Samboegendom

Samboegendom är viss egendom inköpt under tiden paret är sambor. Den egendom paret ägde innan de blev sambor är inte samboegendom. Till exempel om en man flyttar in i en kvinnas lägenhet. Han tar med sig sin soffa som parterna sedan använder tillsammans. Soffan är då inte samboegendom. Om mannen istället flyttar in hos kvinnan och sedan köper en soffa till parets lägenhet så blir soffan samboegendom. Detta oavsett om paret köper den tillsammans eller om mannen köper den för sina egna pengar. Syftet med inköpet av soffan är att de ska använda den tillsammans.

Detsamma gäller om kvinnan äger en bostadsrättslägenhet innan mannen flyttar in. Lägenheten kan då inte bli samboegendom. Om kvinnan istället köper lägenheten när paret har blivit sambor är lägenheten att anse som samboegendom.

Den egendom som kan vara samboegendom är bostad och bohag. Detta utesluter till exempel fordon och fritidshus.  

Vad innebär då att egendom anses som samboegendom? Samboegendomen ska bodelas om den ena sambon begär det inom ett år efter att samborna separerade. Om den ena sambon avlidit ska den andra sambon begära bodelning senast under bouppteckningsförrättningen.