Vårdnadsprocessen i domstol

Vårdnadsprocessen En vårdnadsprocess inleds vanligtvis att den ene föräldern framställer ett krav på önskad förändring. För det fall den mottagande föräldern går med på kravet kan ett avtal upprättas som sedan ska godkännas av socialnämnden i den kommun barnen bor i. Om den mottagande föräldern inte godkänner kravet väcker den förälder som framställt kravet talanFortsätt läsa ”Vårdnadsprocessen i domstol”

Vårdnadstvist

Vårdnadstvister kan indelas i tre delar. Vårdnaden, boendet och umgänget. Ibland rör tvisten endast en av dessa delar, till exempel när en förälder vill ha umgänge med barnen som bor hos den andre föräldern. Ibland kan en vårdnadstvist beröra samtliga delar. Det bör påpekas att en vårdnadstvist bör inledas först när föräldrarna försökt lösa sinFortsätt läsa ”Vårdnadstvist”

Sambor del 3

Sambor del 3 Dödsfall Vid den ena sambons bortgång ärver den avlidnes arvingar enligt lag. Detta innebär att det är den avlidnes barn i första hand som ärver men även föräldrar eller syskon kan ärva den avlidne. Sambor ärver med andra ord inte varandra. Ibland kan en skyddsregel som kallas lilla basbeloppsregeln vara tillämplig. RegelnFortsätt läsa ”Sambor del 3”