Varför välja en advokat?

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från jurist). Titeln får bara användas av ledamöter av @Sveriges.advokatsamfund. Det ställs höga krav för att bli advokat. Advokater följer etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar advokatens oberoende, lojalitet med klienten,Fortsätt läsa ”Varför välja en advokat?”

Vårdnadsprocessen i domstol

Vårdnadsprocessen En vårdnadsprocess inleds vanligtvis att den ene föräldern framställer ett krav på önskad förändring. För det fall den mottagande föräldern går med på kravet kan ett avtal upprättas som sedan ska godkännas av socialnämnden i den kommun barnen bor i. Om den mottagande föräldern inte godkänner kravet väcker den förälder som framställt kravet talanFortsätt läsa ”Vårdnadsprocessen i domstol”

Vårdnadstvist

Vårdnadstvister kan indelas i tre delar. Vårdnaden, boendet och umgänget. Ibland rör tvisten endast en av dessa delar, till exempel när en förälder vill ha umgänge med barnen som bor hos den andre föräldern. Ibland kan en vårdnadstvist beröra samtliga delar. Det bör påpekas att en vårdnadstvist bör inledas först när föräldrarna försökt lösa sinFortsätt läsa ”Vårdnadstvist”

Sambor del 3

Sambor del 3 Dödsfall Vid den ena sambons bortgång ärver den avlidnes arvingar enligt lag. Detta innebär att det är den avlidnes barn i första hand som ärver men även föräldrar eller syskon kan ärva den avlidne. Sambor ärver med andra ord inte varandra. Ibland kan en skyddsregel som kallas lilla basbeloppsregeln vara tillämplig. RegelnFortsätt läsa ”Sambor del 3”

Sambos del 2

Samboegendom Samboegendom är viss egendom inköpt under tiden paret är sambor. Den egendom paret ägde innan de blev sambor är inte samboegendom. Till exempel om en man flyttar in i en kvinnas lägenhet. Han tar med sig sin soffa som parterna sedan använder tillsammans. Soffan är då inte samboegendom. Om mannen istället flyttar in hosFortsätt läsa ”Sambos del 2”