Vårdnadstvist

Vårdnadstvister kan indelas i tre delar. Vårdnaden, boendet och umgänget. Ibland rör tvisten endast en av dessa delar, till exempel när en förälder vill ha umgänge med barnen som bor hos den andre föräldern. Ibland kan en vårdnadstvist beröra samtliga delar.

Det bör påpekas att en vårdnadstvist bör inledas först när föräldrarna försökt lösa sin tvist på egen hand. Om det inte går bör föräldrarna även ha sökt hjälp hos kommunens familjerätt. Om det trots detta inte går att komma överens finns möjligheten att låta domstolen ta beslut. Även om en vårdnadstvist inleds vid domstol finns alltid möjligheten för föräldrarna att komma överens under processens gång. Många gånger kan det vara att föredra att föräldrarna kommer överens än att tingsrätten ska besluta då föräldrarna vet vad som är det bästa för barnen.

Vårdnad

Vårdnaden är själva bestämmanderätten över barnen. Barn har alltid en vårdnadshavare och det vanligaste är att barnens båda föräldrar innehar vårdnaden tillsammans.

Vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna ska ta beslut om till exempel var barnen ska gå i skola om de ska införskaffa pass eller vilken vård barnen behöver. Om båda föräldrarna har vårdnaden kallas det gemensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna vara överens när de tar beslut om barnen. Det innebär dock inte att om föräldrarna inte är överens i alla delar att det då är bättre att söka ensam vårdnad. Vad som är viktigt är hur föräldrarna löser situationer där de inte är överens.

I vissa fall kan det dock vara bättre för barnen om en förälder har vårdnaden. Detta kan vara fallet när det finns en infekterad konflikt mellan föräldrarna som de inte lyckas lösa. Om konflikten drabbar barnen kan det vara bättre att en av föräldrarna har vårdnaden själv.

Boende

Boendet innebär helt enkelt var barnen bor. Vilken av föräldrarna ska vara boendeförälder. Om föräldrarna inte lyckas komma överens om detta kan tingsrätten besluta om var barnen ska bo.

Umgänge

Barns umgänge innebär den tid ett barn spenderar med den förälder de inte bor hos. Här är det frågan om barnets rätt till umgänge med sin förälder och inte förälderns rätt till umgänge med barnet.

I en vårdnadstvist är det bra att umgänget regleras så detaljerat som möjligt. Detta leder till en bättre situation för både barnen och föräldrarna och förhindrar att nya konflikter blossar upp.

Om du behöver rådgivning kontakta mig

Familjerätten i Mora

Familjerätten i Orsa

Familjerätten i Rättvik

Familjerätten i Leksand

Familjerätten i Falun